• Hotline : 0906 713 771 (Mr. Tú)

Samsung GT-C5130
Samsung GT-C5130
máy zin nguyên bản, mọi chức năng ok, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng (xem hình)
Nokia 3108
Nokia 3108 2003
main zin, màn hình zin, mọi chức năng ok, không sửa chữa, vỏ phím thay mới - linh kiện loại 1 - khít, phím bấm nhẹ-êm (xem
Nokia N-gage QD
Nokia N-gage QD 2004
main zin, màn hình zin, mọi chức năng ok, không sửa chữa, vỏ phím thay mới - linh kiện loại 1 - khít, phím bấm nhẹ-êm (xem
Nokia 6280
Nokia 6280 2005
main zin, màn hình zin, mọi chức năng ok, không sửa chữa, vỏ phím thay mới - linh kiện loại 1 - khít, phím bấm nhẹ-êm (xem
Nokia 7373 (black)
Nokia 7373 (black) 2006
main zin, màn hình zin, mọi chức năng ok, không sửa chữa, phím zin, vỏ thay mới - linh kiện loại 1 (xem hình)
Nokia N95 / 2G
Nokia N95 / 2G 2006
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Nokia 6500 slide
Nokia 6500 slide 2007
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Nokia N96
Nokia N96 2008
main zin, màn hình zin, mọi chức năng ok, không sửa chữa, vỏ phím thay mới - linh kiện loại 1 - khít, phím bấm nhẹ-êm (xem
Samsung SGH-B520
Samsung SGH-B520 2008
máy zin nguyên bản, mọi chức năng ok, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng (xem hình)
Nokia 7230
Nokia 7230 2009
máy zin nguyên bản, mọi chức năng ok, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng (xem hình)
Samsung SGH-T249 (T-Mobile)
Samsung SGH-T249 (T-Mobile) 2010
máy zin nguyên bản, mọi chức năng ok, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng (xem hình)