• Hotline : 0906 713 771 (Mr. Tú)

Panasonic EB-X400 (Vodafone)
Panasonic EB-X400 (Vodafone) 2004
máy zin nguyên bản - nhà mạng vodafone, mọi chức năng ok, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng (xem hình)
Samsung SGH-X680
Samsung SGH-X680 2006
máy zin nguyên bản, mọi chức năng ok, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng (xem hình)
Samsung SGH-C260
Samsung SGH-C260 2007
máy zin nguyên bản, mọi chức năng ok, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng (xem hình)
LG KF300
LG KF300 2008
máy zin nguyên bản, mọi chức năng ok, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng (xem hình)
Nokia 7070 Prism
Nokia 7070 Prism 2008
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Sony-Ericsson Z555i
Sony-Ericsson Z555i 2008
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Samsung SHW-A130K (Anycall)
Samsung SHW-A130K (Anycall) 2010
máy zin nguyên bản, mọi chức năng ok, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng (xem hình)