• Hotline : 0906 713 771 (Mr. Tú)

BenQ S670C
BenQ S670C
- Giá: 500.000 - ()
OK!!!
BenQ-Siemens CF61
BenQ-Siemens CF61
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 400.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
HTC 3125 Cingular
HTC 3125 Cingular
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - Giá: 500.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
HTC TyTN II
HTC TyTN II
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 700.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
LG cu720 (at&t)
LG cu720 (at&t)
- Giá: 500.000 - ()
OK!!!
LG GD580 Lollipop
LG GD580 Lollipop
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 800.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
LG Lollipop GD580 (T-mobile)
LG Lollipop GD580 (T-mobile)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 900.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
LG tu500s (Testra)
LG tu500s (Testra)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - Giá: 550.000 - (Kèm Sạc)
OK!!!
Motorola c650 (T-mobile)
Motorola c650 (T-mobile)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 350.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Motorola PEBL U6
Motorola PEBL U6
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 500.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Motorola v171 (blue)
Motorola v171 (blue)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 400.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Motorola V220
Motorola V220
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 400.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Motorola V60i
Motorola V60i
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 650.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Motorola V66
Motorola V66
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 500.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Motorola WX180
Motorola WX180
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 400.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Motorola WX390
Motorola WX390
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 400.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 1800
Nokia 1800
main zin, không sửa chữa, vỏ thay mới, mọi chức năng ok - Giá: 300.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 3610 fold
Nokia 3610 fold
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 450.000 đ - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 6020
Nokia 6020
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa - Giá: 350.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 6030
Nokia 6030
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 300.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 6108
Nokia 6108
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - Giá: 650.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
OK!!!
Nokia 6120 classic
Nokia 6120 classic
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 550.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 6210i
Nokia 6210i
zin cũ, không sửa chữa, vỏ phím zin - Giá: 650.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 6555
Nokia 6555
- Giá: 500.000 - ()
OK!!!
Nokia 6590
Nokia 6590
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 500.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 6600
Nokia 6600
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới, mọi chức năng ok - Giá: 500.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 6600 fold
Nokia 6600 fold
- Giá: 750.000 - ()
OK!!!
Nokia 6610
Nokia 6610
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 350.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 6610
Nokia 6610
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 400.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 6680
Nokia 6680
- Giá: 600.000 - ()
OK!!!
Nokia 6708
Nokia 6708
máy zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng - Giá: 2.000.000 - ()
OK!!!
Nokia 6750-1b (AT&T)
Nokia 6750-1b (AT&T)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 1.200.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 6822
Nokia 6822
- Giá: 900.000 - ()
OK!!!
Nokia 7110
Nokia 7110
- Giá: 950.000 - ()
OK!!!
Nokia 7230 slide
Nokia 7230 slide
zin nguyên bản, vỏ phím zin (màu đen), không sửa chữa, mọi chức năng ok - Giá: 500.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 7270
Nokia 7270
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 500.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 7600
Nokia 7600
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 1.500.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 8855
Nokia 8855
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 1.150.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia 9300i
Nokia 9300i
- Giá: 2.000.000 - ()
OK!!!
Nokia E90
Nokia E90
máy zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng - Giá: 4.000.000 - ()
OK!!!
Nokia E90
Nokia E90
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 4.000.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia N71
Nokia N71
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 850.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia N77
Nokia N77
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 800.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia N78
Nokia N78
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - Giá: 750.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Nokia N90
Nokia N90
m - Giá: 2.000.000 - ()
OK!!!
Nokia X6-00 (8gb)
Nokia X6-00 (8gb)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - Giá: 700.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
O2 Cocoon
O2 Cocoon
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 350.000 - (Không kèm: Pin + Sạc)
OK!!!
O2 Ice
O2 Ice
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 400.000 - (Không kèm: Pin + Sạc)
OK!!!
O2 JET (Model: O2J1)
O2 JET (Model: O2J1)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 250.000 đ - (Không kèm: Pin + Sạc)
OK!!!
O2 XDA Orion
O2 XDA Orion
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 300.000 - (Không kèm: Pin + Sạc)
OK!!!
O2 Xphone
O2 Xphone
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 350.000 - (Không kèm: Sạc)
OK!!!
Okwap
Okwap
- Giá: 350.000 - ()
OK!!!
Pantech PG-C3
Pantech PG-C3
- Giá: 750.000 - ()
OK!!!
OK!!!
Samsung GT-E1150
Samsung GT-E1150
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 300.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Samsung GT-E2370 Xcover
Samsung GT-E2370 Xcover
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 600.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Samsung GT-S3100
Samsung GT-S3100
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 400.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Samsung M7600 Beat DJ
Samsung M7600 Beat DJ
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 700.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Samsung SGH-A200
Samsung SGH-A200
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - Giá: 400.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Samsung SGH-A400 Egèo
Samsung SGH-A400 Egèo
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 600.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Samsung SGH-E105 (T-Mobile)
Samsung SGH-E105 (T-Mobile)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - Giá: 400.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Samsung SGH-S3600i
Samsung SGH-S3600i
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 600.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Samsung SGH-S3600i (gold)
Samsung SGH-S3600i (gold)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 650.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Samsung SGH-T100
Samsung SGH-T100
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - Giá: 600.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Samsung SGH-T209 (T-mobile)
Samsung SGH-T209 (T-mobile)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - Giá: 400.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Samsung SGH-T559 (T-mobile)
Samsung SGH-T559 (T-mobile)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 600.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Samsung SGH-X520
Samsung SGH-X520
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 400.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Samsung Ultra S S7350
Samsung Ultra S S7350
- Giá: 1.120.000 - ()
OK!!!
Siemens E10
Siemens E10
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 1.250.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!
Sony Ericsson K810i
Sony Ericsson K810i
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - Giá: 850.000 - (Kèm Pin+Sạc)
OK!!!
Sony-Ericsson K600i
Sony-Ericsson K600i
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - Giá: 650.000 - (Kèn Pin+Sạc)
OK!!!