• Hotline : 0906 713 771 (Mr. Tú)

500.000 đ
BenQ-Siemens CF61
BenQ-Siemens CF61
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
400.000 đ
HTC 3125 Cingular
HTC 3125 Cingular
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
500.000 đ
HTC TyTN II
HTC TyTN II
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
700.000 đ
500.000 đ
LG GD580 Lollipop
LG GD580 Lollipop
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
800.000 đ
LG Lollipop GD580 (T-mobile)
LG Lollipop GD580 (T-mobile)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
900.000 đ
LG tu500s (Testra)
LG tu500s (Testra)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèm Sạc)
550.000 đ
Motorola c650 (T-mobile)
Motorola c650 (T-mobile)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
350.000 đ
Motorola PEBL U6
Motorola PEBL U6
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
500.000 đ
Motorola v171 (blue)
Motorola v171 (blue)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
400.000 đ
Motorola V220
Motorola V220
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
400.000 đ
Motorola V60i
Motorola V60i
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
650.000 đ
Motorola V66
Motorola V66
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
500.000 đ
Motorola WX180
Motorola WX180
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
400.000 đ
Motorola WX390
Motorola WX390
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
400.000 đ
Nokia 1800
Nokia 1800
main zin, không sửa chữa, vỏ thay mới, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
300.000 đ
Nokia 3610 fold
Nokia 3610 fold
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
450.000 đ đ
Nokia 6020
Nokia 6020
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa - (Kèn Pin+Sạc)
350.000 đ
Nokia 6030
Nokia 6030
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
300.000 đ
Nokia 6108
Nokia 6108
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
650.000 đ
Nokia 6120 classic
Nokia 6120 classic
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
550.000 đ
Nokia 6210i
Nokia 6210i
zin cũ, không sửa chữa, vỏ phím zin - (Kèn Pin+Sạc)
650.000 đ
Nokia 6590
Nokia 6590
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
500.000 đ
Nokia 6600
Nokia 6600
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
500.000 đ
Nokia 6610
Nokia 6610
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
350.000 đ
Nokia 6610
Nokia 6610
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
400.000 đ
600.000 đ
Nokia 6708
Nokia 6708
máy zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng - ()
2.000.000 đ
Nokia 6750-1b (AT&T)
Nokia 6750-1b (AT&T)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
1.200.000 đ
900.000 đ
950.000 đ
Nokia 7230 slide
Nokia 7230 slide
zin nguyên bản, vỏ phím zin (màu đen), không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
500.000 đ
Nokia 7270
Nokia 7270
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
500.000 đ
Nokia 7600
Nokia 7600
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
1.500.000 đ
Nokia 8855
Nokia 8855
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
1.150.000 đ
2.000.000 đ
Nokia E90
Nokia E90
máy zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng - ()
4.000.000 đ
Nokia E90
Nokia E90
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
4.000.000 đ
Nokia N71
Nokia N71
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
850.000 đ
Nokia N77
Nokia N77
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
800.000 đ
Nokia N78
Nokia N78
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
750.000 đ
2.000.000 đ
Nokia X6-00 (8gb)
Nokia X6-00 (8gb)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
700.000 đ
O2 Cocoon
O2 Cocoon
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Không kèm: Pin + Sạc)
350.000 đ
O2 Ice
O2 Ice
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Không kèm: Pin + Sạc)
400.000 đ
O2 JET (Model: O2J1)
O2 JET (Model: O2J1)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Không kèm: Pin + Sạc)
250.000 đ đ
O2 XDA Orion
O2 XDA Orion
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Không kèm: Pin + Sạc)
300.000 đ
O2 Xphone
O2 Xphone
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Không kèm: Sạc)
350.000 đ
350.000 đ
750.000 đ
Samsung GT-E1150
Samsung GT-E1150
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
300.000 đ
Samsung GT-E2370 Xcover
Samsung GT-E2370 Xcover
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
600.000 đ
Samsung GT-S3100
Samsung GT-S3100
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
400.000 đ
Samsung M7600 Beat DJ
Samsung M7600 Beat DJ
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
700.000 đ
Samsung SGH-A200
Samsung SGH-A200
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
400.000 đ
Samsung SGH-A400 Egèo
Samsung SGH-A400 Egèo
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
600.000 đ
Samsung SGH-E105 (T-Mobile)
Samsung SGH-E105 (T-Mobile)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
400.000 đ
Samsung SGH-S3600i
Samsung SGH-S3600i
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
600.000 đ
Samsung SGH-S3600i (gold)
Samsung SGH-S3600i (gold)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
650.000 đ
Samsung SGH-T100
Samsung SGH-T100
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
600.000 đ
Samsung SGH-T209 (T-mobile)
Samsung SGH-T209 (T-mobile)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
400.000 đ
Samsung SGH-T559 (T-mobile)
Samsung SGH-T559 (T-mobile)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
600.000 đ
Samsung SGH-X520
Samsung SGH-X520
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
400.000 đ
Siemens E10
Siemens E10
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
1.250.000 đ
Sony Ericsson K810i
Sony Ericsson K810i
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
850.000 đ
Sony-Ericsson K600i
Sony-Ericsson K600i
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
650.000 đ

LỰA CHỌN HÃNG SẢN XUẤT