• Hotline : 0906 713 771 (Mr. Tú)

Samsung SGH-T249 (T-Mobile)
Samsung SGH-T249 (T-Mobile)
zin nguyên bản, không sửa chữa - ()
350.000 đ
Samsung SGH-T229 (T-Mobile)
Samsung SGH-T229 (T-Mobile)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
Error!!!
Samsung SGH-T100
Samsung SGH-T100
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
600.000 đ
Samsung SGH-T209 (T-mobile)
Samsung SGH-T209 (T-mobile)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
400.000 đ
Samsung SGH-A200
Samsung SGH-A200
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
400.000 đ
Samsung SGH-E105 (T-Mobile)
Samsung SGH-E105 (T-Mobile)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
400.000 đ
Samsung GT-S3100
Samsung GT-S3100
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
400.000 đ
Samsung SGH-A400 Egèo
Samsung SGH-A400 Egèo
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
600.000 đ
Samsung SGH-X520
Samsung SGH-X520
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
400.000 đ
Samsung GT-E2370 Xcover
Samsung GT-E2370 Xcover
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
600.000 đ
Samsung GT-E1150
Samsung GT-E1150
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
300.000 đ
Samsung SGH-S3600i
Samsung SGH-S3600i
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
600.000 đ
Samsung M7600 Beat DJ
Samsung M7600 Beat DJ
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
700.000 đ
Samsung SGH-T559 (T-mobile)
Samsung SGH-T559 (T-mobile)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
600.000 đ
Samsung SGH-S3600i (gold)
Samsung SGH-S3600i (gold)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
650.000 đ

LỰA CHỌN HÃNG SẢN XUẤT