• Hotline : 0906 713 771 (Mr. Tú)

Nokia 2600 classic
Nokia 2600 classic
máy zin, mọi chức năng ok, không sửa chữa - (Kèm Pin)
240.000 đ đ
Nokia 6822
Nokia 6822
zin nguyên bản, không sửa chữa - ()
1.250.000 đ
Nokia N80
Nokia N80
zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
550.000 đ
Nokia 8310
Nokia 8310
main zin, không sửa chữa, vỏ thay mới, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
350.000 đ
Nokia 7373 (gold)
Nokia 7373 (gold)
main zin, không sửa chữa, đã qua sử dụng, vỏ thay mới, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc+Tai nghe)
1.150.000 đ
Nokia 1100
Nokia 1100
main zin, không sửa chữa, đã qua sử dụng, vỏ thay mới, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
220.000 đ
Nokia 2690 (Pink)
Nokia 2690 (Pink)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
300.000 đ
950.000 đ
450.000 đ
Nokia 1202
Nokia 1202
main zin, màn hình zin, lỗi dính tai nghe - (Không kèm: Pin + Sạc)
Error!!!
Nokia 3610 fold
Nokia 3610 fold
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
450.000 đ đ
Nokia E90
Nokia E90
máy zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng - ()
4.000.000 đ
Nokia 6708
Nokia 6708
máy zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng - ()
2.000.000 đ
2.000.000 đ
900.000 đ
600.000 đ
2.000.000 đ
950.000 đ
Nokia 6020
Nokia 6020
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa - (Kèn Pin+Sạc)
350.000 đ
Nokia 6210i
Nokia 6210i
zin cũ, không sửa chữa, vỏ phím zin - (Kèn Pin+Sạc)
650.000 đ
Nokia X6-00 (8gb)
Nokia X6-00 (8gb)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
700.000 đ
Nokia N78
Nokia N78
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
750.000 đ
Nokia 6108
Nokia 6108
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
650.000 đ
Nokia 7230 slide
Nokia 7230 slide
zin nguyên bản, vỏ phím zin (màu đen), không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
500.000 đ
Nokia 6600
Nokia 6600
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
500.000 đ
Nokia 6120 classic
Nokia 6120 classic
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
550.000 đ
Nokia 6610
Nokia 6610
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
350.000 đ
Nokia 6030
Nokia 6030
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
300.000 đ
Nokia 7270
Nokia 7270
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
500.000 đ
Nokia 6750-1b (AT&T)
Nokia 6750-1b (AT&T)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
1.200.000 đ
Nokia N77
Nokia N77
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
800.000 đ
Nokia N71
Nokia N71
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
850.000 đ
Nokia 1800
Nokia 1800
main zin, không sửa chữa, vỏ thay mới, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
300.000 đ
Nokia 6610
Nokia 6610
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
400.000 đ
Nokia 7600
Nokia 7600
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
1.500.000 đ
Nokia E90
Nokia E90
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
4.000.000 đ
Nokia 6590
Nokia 6590
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
500.000 đ
Nokia 8855
Nokia 8855
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
1.150.000 đ

LỰA CHỌN HÃNG SẢN XUẤT