• Hotline : 0906 713 771 (Mr. Tú)

LG u8180 (Planet 3)
LG u8180 (Planet 3)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
600.000 đ
LG KU990i (Vodafone)
LG KU990i (Vodafone)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
650.000 đ
LG GD510 Pop
LG GD510 Pop
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
550.000 đ
500.000 đ
LG tu500s (Testra)
LG tu500s (Testra)
zin nguyên bản, vỏ phím zin, không sửa chữa, mọi chức năng ok - (Kèm Sạc)
550.000 đ
LG GD580 Lollipop
LG GD580 Lollipop
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèn Pin+Sạc)
800.000 đ
LG Lollipop GD580 (T-mobile)
LG Lollipop GD580 (T-mobile)
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin, mọi chức năng ok - (Kèm Pin+Sạc)
900.000 đ

LỰA CHỌN HÃNG SẢN XUẤT