Moti Q6 - Điện Thoại Cổ

Bảng giá tham khảo - (đang cập nhật),....
Lưu ý: giá bán có thể thay đổi tùy thời điểm (do khan hiếm hàng, hoặc giá nhập tăng,...). Quý khách gọi trực tiếp để được tư vấn.
==> A/c cần alo trực tiếp: 0937.18.18.73 (Mr. Chánh) or 0964.775.675 (Mr. Tú)

Facebook: @MotiMobiSG

Tên Hình ảnh Giá bán Thông tin-Thông số kỹ thuật / Nhận xét-Đánh giá Liên kết (click xem hình ảnh thật) Khác
Nokia 1100 200.000 đ Nokia 1100 phone. Announced 3Q, 2003. Features Monochrome graphic display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 1110i 200.000 đ Nokia 1110i phone. Announced 2006, June. Features Monochrome graphic display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 1112 230.000 đ Nokia 1112 phone. Announced 2006, March. Features Monochrome graphic display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 1200 230.000 đ Nokia 1200 phone. Announced 2007, May. Features 1.5″ Monochrome graphics display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 1202 300.000 đ Nokia 1202 phone. Announced 2008, November. Features 1.3″ Monochrome graphic display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 1208 250.000 đ Nokia 1208 phone. Announced 2007, May. Features 1.5″ CSTN display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 1209 280.000 đ Nokia 1209 phone. Announced 2008, January. Features 1.4″ CSTN display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 1280 370.000 đ Nokia 1280 phone. Announced 2009, November. Features 1.36″ Monochrome graphic display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 1600 240.000 đ Nokia 1600 phone. Announced 2005, June. Features 1.4″ CSTN display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 1616 290.000 đ Nokia 1616 phone. Announced 2009, November. Features 1.8″ TFT display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 1650 240.000 đ Nokia 1650 phone. Announced 2007, May. Features 1.8″ CSTN display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 1661 300.000 đ Nokia 1661 phone. Announced 2008, November. Features 1.8″ TFT display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 1662 300.000 đ Nokia 1662 phone. Announced 2008, November. Features 1.8″ TFT display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 1800 300.000 đ Nokia 1800 phone. Announced 2009, November. Features 1.8″ TFT display.

Blogspot - Facebook - Google Photo - Google Plus - Instagram - Tumblr - Twitter - WordPress - Zing Me

...
Nokia 2100 moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 2300 moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 2600 250.000 đ Nokia 2600 phone. Announced 2004, 2Q. Features 1.5″ CSTN display.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 2720 Fold 650.000 đ Nokia 2720 fold phone. Announced 2009, May. Features 1.8″ TFT display, 1.3 MP camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 3108 650.000 đ Nokia 3108 phone. Announced 4Q, 2003. Features 1.45″ CSTN display.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 3310 320.000 đ Nokia 3310 phone. Announced 2000. Features Monochrome graphic display.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 3315 370.000 đ Nokia 3315 phone. Announced in March 2002. Features Monochrome graphic display.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 3600 Slide 590.000 đ Nokia 3600 slide phone. Announced 2008, April. Features 2.0″ TFT display, 3.15 MP camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 5200 350.000 đ Nokia 5200 phone. Announced 2006, September. Features 2.0″ CSTN display, VGA camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6020 280.000 đ Nokia 6020 phone. Announced 2004, 4Q. Features 1.5″ TFT display, VGA camera.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6030 moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6100 240.000 đ Nokia 6100 phone. Announced 4Q, 2002. Features 1.5″ CSTN display.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6300 000 đ Nokia 6300 phone. Announced 2006, November. Features 2.0″ TFT display, 2 MP camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6303 Classic 500.000 đ Nokia 6303 classic phone. Announced 2008, December. Features 2.2″ TFT display, 3.15 MP camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6303i Classic 600.000 đ Nokia 6303i classic phone. Announced 2010, February. Features 2.2″ TFT display, 3.15 MP camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6310i 1.200.000 đ Nokia 6310i phone. Announced 2002. Features Backlit full graphics display, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6510 moti Nokia 6510 phone. Announced 1Q 2002. Features Monochrome graphic display.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6555 900.000 đ Nokia 6555 phone. Announced 2007, August. Features 3G, 2.0″ TFT display, 1.23 MP camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6600 Fold 1.000.000 đ Nokia 6600 fold phone. Announced 2008, April. Features 3G, 2.13″ OLED display, 2 MP camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6600 Slide 650.000 đ Nokia 6600 slide phone. Announced 2008, April. Features 3G, 2.2″ TFT display, 3.15 MP camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6610 380.000 đ Nokia 6610 phone. Announced 2002, 3Q. Features 1.5″ CSTN display.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6610i 350.000 đ Nokia 6610i phone. Announced 2004, 1Q. Features 1.5″ CSTN display, CIF camera.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6670 450.000 đ Nokia 6670 Symbian smartphone. Announced 2004, 3Q. Features 2.1″ TFT display, 1 MP camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 6680 490.000 đ Nokia 6680 Symbian smartphone. Announced 2005, 1Q. Features 3G, 2.1″ TFT display, 1.3 MP camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 7070 Prism 450.000 đ Nokia 7070 Prism phone. Announced 2008, April. Features 1.8″ TFT display.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 7250i 390.000 đ Nokia 7250i phone. Announced 2003, June. Features CSTN display, CIF camera.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

190k : giá sỉ trên 10 cây (không kèm Pin+Sạc)
Nokia 7360 390.000 đ Nokia 7360 phone. Announced 2005, October. Features 1.9″ TFT display, VGA camera.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

190k : giá sỉ trên 10 cây (không kèm Pin+Sạc)
Nokia 8210 400.000 đ Nokia 8210 phone. Announced 1999. Features Monochrome graphic display.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 8250 400.000 đ Nokia 8250 phone. Announced 2000. Features Monochrome graphic display.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 8310 450.000 đ Nokia 8310 phone. Announced 2001. Features Monochrome graphic display.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia C1-00 (Dual SIM) 320.000 đ Nokia C1-00 phone. Announced 2010, June. Features 1.8″ TFT display.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia C5 500.000 đ Nokia C5 Symbian smartphone. Announced 2010, March. Features 3G, 2.2″ TFT display, 3.15 MP camera, GPS, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia C5-00 (C5 5MP) 580.000 đ Nokia C5 5MP Symbian smartphone. Announced 2011, June. Features 3G, 2.2″ TFT ... Li-Ion. Pictures · Compare · Opinions. Also known as C5-00 5 MP ...

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia E5 580.000 đ Nokia E5 Symbian smartphone. Announced 2010, April. Features 3G, 2.36″ TFT display, 5 MP camera, Wi-Fi, GPS, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia E51 650.000 đ Nokia E51 Symbian smartphone. Announced 2007, September. Features 3G, 2.0″ TFT display, 2 MP camera, Wi-Fi, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia E62 850.000 đ Nokia E62 Symbian smartphone. Announced 2006, September. Features 2.9″ TFT display, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N70 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N71 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N72 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N73 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N75 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N76 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N77 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N78 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N79 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N8 1.400.000 đ Nokia N8 Symbian smartphone. Announced 2010, April. Features 3G, 3.5″ AMOLED capacitive touchscreen, 12 MP camera, Wi-Fi, GPS, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N80 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N81 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N81 8GB moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N82 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N85 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N86 8MP moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N87 moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia N moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia X2-00 450.000 đ Nokia X2-00 phone. Announced 2010, April. Features 2.2″ TFT display, 5 MP camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia X2-05 400.000 đ Nokia X2-05 phone. Announced 2011, October. Features 2.2″ TFT display, VGA camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia X2-02 (Dual SIM) 580.000 đ Nokia X2-02 phone. Announced 2011, December. Features 2.2″ TFT display, 2 MP camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia X5-01 1.400.000 đ Nokia X5-01 Symbian smartphone. Announced 2010, June. Features 3G, 2.36″ TFT display, 5 MP camera, Wi-Fi, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
moti moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
moti moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
moti moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
moti moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
moti moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
moti moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
moti moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
moti moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
moti moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
Nokia 112 (Dual SIM) moti 350.000 đ Nokia 112 phone. Announced 2012, May. Features 1.8″ TFT display, VGA camera, Bluetooth.

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
moti moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...
moti moti moti moti

Photo Album - Google Plus - Facebook - Twitter - Blogspot - Tumblr - WordPress - Instagram - Zing Me

...