• Hotline : 0906 713 771 hoặc 0964 775 675 (Mr. Tú)

LG u8180 (Planet 3)
LG u8180 (Planet 3) 2004
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
LG A341 (Telus)
LG A341 (Telus) 2010
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Samsung SGH-J408 (Anycall)
Samsung SGH-J408 (Anycall) 2008
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Motorola V171
Motorola V171 2004
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Samsung SGH-X680
Samsung SGH-X680 2006
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Samsung SGH-T249 (T-Mobile)
Samsung SGH-T249 (T-Mobile) 2010
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Sharp Sidekick LX 2009 (T-Mobile)
Sharp Sidekick LX 2009 (T-Mobile) 2009
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Samsung SGH-B520
Samsung SGH-B520 2008
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Nokia 6500 slide
Nokia 6500 slide 2007
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Nokia 5610 XpressMusic
Nokia 5610 XpressMusic 2007
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Nokia N-gage QD
Nokia N-gage QD 2004
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 6822
Nokia 6822 2005
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Nokia 7230
Nokia 7230 2009
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Nokia 7373
Nokia 7373 2007
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
LG KU990i Viewty (Vodafone)
LG KU990i Viewty (Vodafone) 2007
zin nguyên bản, không sửa chữa
Nokia 6030
Nokia 6030 2005
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 1650
Nokia 1650 2008
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 7360
Nokia 7360 2006
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 3310
Nokia 3310 2000
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 8310
Nokia 8310 2001
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 1202
Nokia 1202 2008
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 3120
Nokia 3120 2004
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 7610
Nokia 7610 2004
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 1100
Nokia 1100 2003
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 5220 XpressMusic
Nokia 5220 XpressMusic 2008
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Nokia N72
Nokia N72 2006
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 6230i
Nokia 6230i 2005
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 6100
Nokia 6100 2002
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 8210
Nokia 8210 1999
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 6600
Nokia 6600 2003
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 6210
Nokia 6210 2000
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Nokia 6070
Nokia 6070 2006
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia N70
Nokia N70 2005
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 6680
Nokia 6680 2005
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Nokia 5070
Nokia 5070 2007
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 5030 XpressRadio
Nokia 5030 XpressRadio 2009
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Nokia 2300
Nokia 2300 2004
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 2330 classic
Nokia 2330 classic 2009
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 2600 classic
Nokia 2600 classic 2008
main zin, màn hình zin, không sửa chữa
LG Wink C100
LG Wink C100 2004
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
LG GD510 Pop
LG GD510 Pop 2009
zin nguyên bản, không sửa chữa, vỏ phím zin hao mòn theo năm tháng
Nokia N73 Music Edition
Nokia N73 Music Edition 2006
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới
Nokia 6020
Nokia 6020 2004
main zin, màn hình zin, không sửa chữa, vỏ phím thay mới

ALL BRANDS